فلاشر یا جداکننده دوفازی

فلش درام ها یا فلاشرها که در اکثر واحد های شیمیایی استفاده می‌شوند برای جدا کردن فازهای گاز و مایع از هم و رسیدن به درصد مشخصی از مواد، در دو فاز مایع و گاز خروجی به کار میروند. برای همین هم، آنها را به عنوان جداکننده دوفازی می شناسیم.

البته طرز کار فلاشرها را به دو حالت میتوان توضیح داد:

اول اینکه جریان ورودی به فلش درام، قبل از ورود به آن، دو فازی شده باشد که در این صورت پس از ورود به فلاشر، بدون اینکه افت فشار قابل توجهی رخ دهد، جریانهای گاز و مایع، در اثر اختلاف دانسیته و تقریبا با همان فشار جریان ورودی، از یکدیگر جدا شده و جریان مایع از نازل پائینی و جریان گاز از نازل بالا، خارج خواهد شد.

طرز کار فلاشر

حالت دوم زمانی هست که جریان ورودی، تک فازی است؛ مثلا یک جریان مایع با فشار بالا، وارد فلاشر میشود که در این حالت، فلاشر بسته به فرآیند، بایستی به گونه ای کنترل شود که فشار جریان ورودی تا حد دلخواه بشکند. به عبارت دیگر افت فشار ناگهانی مایع ورودی، باعث تبدیل شدن آن به گاز میشود و آنچه تبدیل به گاز نمیشود، از نازل پائینی به صورت مایع، تخلیه خواهد شد.

از جدول زیر، برای محاسبه درصد بخار تولید شده از خوراک ورودی، با توجه به تغییرات فشار، میتوانید استفاده کنید:

درصد تبدیل شدن کندانس به بخار در فلاشر

این مخازن بسته به شرایط موجود به دو صورت ایستاده و افقی طراحی می‌شوند. اگر دبی و حلالیت فاز ها زیاد باشد از نوع افقی استفاده میشود و اگر حلالیت فاز های مایع و گاز در هم کم باشد به صورتی که به آسانی از یکدیگر جدا شوند از درام عمودی استفاده میشود. البته به علت محدودیت فضا در اغلب واحد ها پیشنهاد اولیه نوع عمودی و یا ایستاده است.

به لحاظ این که احتمال حرکت قطرات مایع در جریان گاز و خروج آن ها به همراه گاز راندمان جداسازی را پایین می‌آورد ، یک توری سیمی یا Demister Pad  در بالای مخزن و در نزدیکی نازل خروجی برای جداسازی قطرات مایع تعبیه میشود.

برای دریافت فایل آموزش طراحی فلاشر و محاسبه ابعاد آن یا سفارش ساخت و همچنین افزایش راندمان و کارایی فلش درام خود، با ما تماس بگیرید.

ایمیل: info@tajhizpro.ir

شماره تماس: ۰۹۱۴۴۲۱۱۹۲۵ و ۰۹۳۹۶۱۹۳۹۰۵