طراحی خطوط لوله

سریعترین روش محاسبه قطر بهینه لوله ها

پایپینگ یکی از هزینه های عمده یک واحد صنعتی و بخصوص واحدهای شیمیایی، نفت، گاز و پتروشیمی است. در برخی موارد، هزینه پایپینگ، حتی تا ۲۰ درصد از کل هزینه سرمایه گذاری ثابت اولیه را شامل میشود. که با انتخاب قطر بهینه لوله، میتوان این هزینه را به حداقل رساند.

قطر لوله بر روی هزینه انرژی مصرفی توسط پمپ ها و کمپرسورها و همچنین قیمت پمپ ها و کمپرسورهایی که بایستی خریداری شوند تاثیر میگذارد. قطر لوله همچنین بر روی اندازه شیرآلات و سایر متعلقات هم اثر خواهد گذاشت.

اما چگونه انتخاب قطر لوله، میتواند تا این حد، بر هزینه ها اثر بگذارد؟

اگر قطر لوله بزرگ باشد، افت فشار کاهش خواهد یافت که این بدان معناست که پمپ کوچکتری برای مایعات و کمپرسور کوچکتر ی برای گازها مورد نیاز است و از طرف دیگر، انرژی کمتری هم برای انتقال این سیالات صرف خواهد شد.

ولی بزرگ بودن قطر لوله به خودی خود، باعث افزایش قیمت لوله، شیرآلات و سایر متعلقات خط لوله خواهد شد. اگر خط لوله نیاز به عایق کاری داشته باشد، بایستی در نظر داشته باشید که عایق کاری لوله بزرگتر، هزینه بیشتری خواهد طلبید.

بنابراین بایستی قطر بهینه لوله را انتخاب کنیم که منجر به حداقل هزینه ها شود و به عبارت دیگر قطر بهینه لوله، همان اقتصادی ترین قطر لوله میباشد.

شکل زیر مفهوم آنچه که ذکر شد را به اختصار نشان میدهد:

محاسبه تمامی این هزینه ها با سایز لوله های متفاوت، حتی با نرم افزارهای شبیه سازی، کاری زمان بر و طاقت فرساست، برای همین ما میخواهیم دو روش را به شما معرفی کنیم که در کمترین زمان ممکن و با در دست داشتن حداقل اطلاعات بتوانید، به مناسب ترین سایز خط لوله برای پروژه خود دست یابید:

روش اول: روش Peters & Timmerhaus

برای جریان آشفته در لوله های استیل با قطر داخلی بیشتر از یک اینچ:

سریعترین روش محاسبه قطر بهینه لوله

برای جریان آرام در لوله های استیل با قطر داخلی بیشتر از یک اینچ:

سریعترین روش محاسبه قطر بهینه لوله

روش دوم: روش Towler & Sinnott

روش سریع محاسبه قطر بهینه لوله

در صورتی که آرایش جریانتان مطابق با موارد بالا نبود یا به هر دلیلی نتوانستید با استفاده از روابط مذکور، قطر بهینه لوله را محاسبه کنید، با ما تماس بگیرید.

تیم مهندسی پترو تجهیز ایرانیان همراه شماست.

One comment

Comments are closed.