جداول افت فشار پایپینگ

جداول افت فشار پایپینگ به ازای طول خطوط لوله

جداول افت فشار پایپینگ

در این پست جداول افت فشار خطوط لوله بر حسب طول لوله تقدیم حضور پژوهشگران خواهد شد که با استفاده از این جداول بدون نیاز به هر گونه محاسبه ای قادر به تعیین میزان افت فشار در سیستم پایپینگ خود خواهید بود. فقط کافیست عدد بدست آمده از جداول را در طول مسیر خط لوله خود ضرب کنید.

در جداول افت فشار پایپینگ که در ادامه ارائه شده است، ابتدا بایستی نوع سیال خود که مایع یا گاز است انتخاب کرده و سپس به سراغ جدول مناسب آن سیال بروید. در گام بعدی قطر لوله را تعیین کرده و با توجه به شدت جریان عبوری از لوله، عدد افت فشار را از جدول قرائت نمائید. سپس طول مسیر را (برحسب متر یا فوت) تقسیم بر ۱۰۰ کرده و در افت فشار قرائت شده ضرب نمائید.

دقت کنید که در ضرب و تقسیم ها، تبدیل واحدها را به درستی انجام داده باشید. اگر در جداول افت فشار پایپینگ ، به طور مثال افت فشار بر حسب صد فوت داده شده، حتما طول مسیر خط لوله خود را نیز به فوت تبدیل کنید.

در لینک زیر که استانداردهای مختلفی در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع شمیایی ارائه شده است، جداول تبدیل واحدها نیز ارائه شده که در صورت نیاز میتوانید به آن مراجعه کنید.

http://tajhizpro.ir/category/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/

جداول افت فشار هوای فشرده

جداول افت فشار پایپینگ - هوای فشرده

جداول افت فشار پایپینگ - هوای فشرده

جداول افت فشار پایپینگ آب در لوله های پلاستیکیجداول افت فشار پایپینگ آب در لوله های پلاستیکی

البته جداول ارائه شده برای لوله های صاف و بدون افت فشارهای فرعی مثل زانو، شیر و … ارائه میشوند و در برخی مواقع خاص جهت سرعت بخشیدن به محاسبات، مفید واقع میشوند ولیکن برای محاسبات دقیق تر و برای خطوط لوله پیچیده تر بایستی از نرم افزاهای تخصصی مثل Pipesys استفاده شود که در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این زمینه و همچینین سایر زمینه های پایپینگ و محاسبات خط لوله و یا درخواست استانداردهای مهندسی در این زمینه، تیم مهندسی پترو تجهیز ایرانیان، آماده ارائه خدمات به تمامی علاقمندان میباشد.

لینک تماس با ما:

تماس با ما